Pokojninsko varčevanje z davčno olajšavo

Višjo pokojnino ali nižjo dohodnino? Oboje.

Odločite se! Z individualnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem si znižate dohodnino in povišate pokojnino.

Informativni izračun

Znesek povrnjene dohodnine oz. znižanega plačila dohodnine je odvisen od vašega dohodninskega razreda. Preverite, do kolikšnega zneska povrnjene dohodnine ste upravičeni.
?

Maksimalni znesek premije za izkoriščanje davčne olajšave znaša 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. 5,844 % bruto plače posameznika, vendar letno ne več kot 2.903,66 EUR. Minimalna letna premija znaša 338,02 EUR. Predpostavljamo, da je plača posameznika njegov edini obdavčljivi vir dohodka, ki ga prejema mesečno celotno koledarsko leto v enakem znesku, ter da se skupna mesečna premija (delodajalca in zaposlenega) med letom ne spreminja. Če se posameznik odloči za dodatno letno premijo, predpostavljamo, da bo ta vplačana v koledarskem letu, na katero se izračun nanaša. Izračun povrnjene dohodnine je informativen in ne predstavlja jamstva Triglav, pokojninske družbe, d.d.. Ta tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake in v izračunu uporabljene predpostavke ter/ali za nerazumevanje izračuna.

vnesite znesek

Letos lahko vplačate še:

451 €

Z dodatnim vplačilom do konca leta si lahko znižate davčno osnovo in posledično pridete do dodatnega povračila dohodnine ali znižanja doplačila dohodnine.

Dodatna premija, ki jo boste letos vplačali:

0 €
0 € 451 €

Znesek povrnjene dohodnine oz. znižanega plačila dohodnine:

58 €
Prikaži izračun

Maksimalna letna premija:

1.052 €

Vplačilo premije:

225 €

Neizkoriščen znesek premije:

226 €
Pristopite in vplačajte letno premijo

Še nimate zavarovanja? Sklenete ga lahko že danes in nato za letošnja vplačila v prihodnjem letu uveljavite znižanje dohodnine.

Katere so prednosti dodatnega pokojninskega zavarovanja?

  • Vplačujete za višjo pokojnino in boljši življenjski standard
  • Deležni ste davčnih olajšav
  • Varčevanje je varno in transparentno (zakonodaja zagotavlja visok nivo varnosti z ustreznimi predpisi in nadzorom, ki ga izvaja posredno in neposredno)
  • Stroški so nizki (nizke stroške predpisuje zakonodaja)
  • Na voljo so vam različne naložbene politike z možnostjo izbora zajamčenega donosa

Kolikšen znesek letne premije lahko plačate?

Če se odločite za varčevanje z individualnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem pri Triglav, pokojninski družbi, d.d., lahko vplačate znesek do maksimalne premije (5,844 % bruto plače oz. ne več kot 2.903 EUR).


Že varčujete pri Triglav, pokojninski družbi, d. d.?


Prepričajte se, kolikšen znesek lahko še dodatno vplačate letos.

Izračunajte prihranek

Vas zanima sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja za vaše podjetje? Oglasite se nam ali izpolnite obrazec.