Pokojninsko varčevanje z davčno olajšavo

Višjo pokojnino ali nižjo dohodnino? Oboje.

Do 45 % premije, plačane do konca leta, lahko dobite povrnjene ob dohodnini oziroma se vam zniža plačilo dohodnine.

Informativni izračun

Znesek povrnjene dohodnine oz. znižanega plačila dohodnine je odvisen od vašega dohodninskega razreda. Preverite, do kolikšnega zneska povrnjene dohodnine ste upravičeni.
?

Maksimalni znesek premije za izkoriščanje davčne olajšave znaša 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. 5,844 % bruto plače posameznika, vendar letno ne več kot 2.903,66 EUR. Minimalna letna premija znaša 338,02 EUR. Predpostavljamo, da je plača posameznika njegov edini obdavčljivi vir dohodka, ki ga prejema mesečno celotno koledarsko leto v enakem znesku, ter da se skupna mesečna premija (delodajalca in zaposlenega) med letom ne spreminja. Če se posameznik odloči za dodatno letno premijo, predpostavljamo, da bo ta vplačana v koledarskem letu, na katero se izračun nanaša. Izračun povrnjene dohodnine je informativen in ne predstavlja jamstva Triglav, pokojninske družbe, d.d.. Ta tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake in v izračunu uporabljene predpostavke ter/ali za nerazumevanje izračuna.

polje je obvezno

polje je obvezno

polje je obvezno

Letos lahko vplačate še:

451 €

Z dodatnim vplačilom do konca leta si lahko znižate davčno osnovo in posledično pridete do dodatnega povračila dohodnine ali znižanja doplačila dohodnine.

Dodatna premija, ki jo boste letos vplačali:

0 €
0 € 451 €

Znesek povrnjene dohodnine oz. znižanega plačila dohodnine:

58 €
Prikaži izračun

Maksimalna letna premija:

1.052 €

Že vplačana premija:

600 €

Dodatna premija:

225 €

Neizkoriščen znesek premije:

226 €
Vplačajte dodatno letno premijo

Še nimate zavarovanja? Sklenete ga lahko že danes in nato za letošnja vplačila v prihodnjem letu uveljavite znižanje dohodnine.

V katerem primeru lahko vplačate dodatni znesek letne premije?

Če že varčujete pri Triglav, pokojninski družbi, d. d., preko delodajalca ali samostojno, z individualnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem, lahko preprosto vplačate dodatni znesek letne premije, ki je razlika med maksimalno premijo (5,844% bruto plače oz. ne več kot 2.903 EUR) in vašo vplačano letno premijo.


Še ne varčujete pri Triglav, pokojninski družbi, d. d.?

Če v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje še niste vključeni ali pa ste vključeni pri drugem izvajalcu in ne plačujete polne premije, lahko s sklenitvijo individulanega dodatnega pokojninskega zavarovanja izkoristite davčno olajšavo pri Triglav, pokojninski družbi.


Sklenite zavarovanje že danes in poskrbite za znižanje dohodnine.

Izračunajte prihranek

Vas zanima sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja za vaše podjetje? Oglasite se nam ali izpolnite obrazec.